Data wydarzenia: 30.05.2023, 13.00-15.00
Miejsce: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, sala konferencyjna (I piętro).
Kategoria: szkolenie

Spotkanie z przedsiębiorczością – instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Coraz więcej wiemy o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a w ramach tego m.in. o programach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) jak i FEdKP (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza). Przyjdź na majowe „Spotkanie z przedsiębiorczością” i dowiedz się, na jakie wsparcie możesz liczyć prowadząc firmę lub myśląc o jej założeniu.

Co na spotkaniu?

Podczas wydarzenia przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu zaprezentują swoje instrumenty wsparcia:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy,
  Oferta usługi Centrum, możliwość skorzystania z konsultacji, wykonania testów m.in. zainteresowań zawodowych, kompetencji.
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  Prezentacja dot. m.in. aktualnych możliwości wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorców.
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy,
  Oferta instrumentów wspierających m.in. zakładanie działalności gospodarczej.
 4. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oddział w Bydgoszczy,
  Oferta instrumentów zwrotnych w formie pożyczek dla przedsiębiorców z sektora MŚP.
 5. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
  Oferta wybranych usług takich jak: Akcja Konsultacja, szkolenia, Baza firm w Regionie, Baza Ofert Inwestycyjnych.

Dlaczego warto uczestniczyć:

 • dowiesz się jakie m.in. dotacje, instrumenty zwrotne czy narzędzia wzmacniające kompetencje są dla Ciebie dostępne,
 • porozmawiasz „na żywo” z przedstawicielami danej instytucji i uzyskasz odpowiedzi na zadane pytania.

Dla kogo?

Zapraszamy zarówno osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej, jak i przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Organizatorzy

Organizatorem wydarzenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Jak przebiegać będzie rejestracja na Spotkanie?

Osoby zainteresowane udziałem w Spotkaniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) potwierdzenie zapisu.

Translate »