Data wydarzenia: 14.10.2019, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Kolejne zmiany podatkowe w trakcie 2019 roku”. Szkolenie odbędzie się 14.10.2019 r. w godz. 9.00-16.00 w sali szkoleniowej BARR przy ul. Dworcowej 81B (sala D10, I piętro).


Celem szkolenia jest przedstawienie licznych zmian w przepisach podatkowych opublikowanych w tracie roku 2019 i sukcesywnie, w kilku etapach wchodzących w życie. Zmiany te w wielu obszarach dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od branży, wprowadzają zaostrzenie „dyscypliny” podczas dokonywania płatności zobowiązań i dokumentowania obrotu gospodarczego.

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów  wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają wprowadzone zmiany i jakie będą miały one skutki. Poznają między innymi obowiązki wynikające z wprowadzenia tzw. ”białej listy” i zasady występowania o Wiążącą Informację Stawkową. Uzyskają wiedzę w zakresie nowych obowiązków użytkowników kas fiskalnych i terminów przejścia na kasy on-line. Omówione zostaną również zmiany w przepisach dotyczących split paymentu wraz z dotkliwymi konsekwencjami ich nieprzestrzegania. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o case study.

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – praktyk, doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca – właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych


Szkolenie odbędzie się 14 października 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00  przy ul. Dworcowej 81B w sali D10 w Bydgoszczy.


W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.


Plan szkolenia:

Godzina

Temat zajęć

9.00 – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 – 10.30

    ZMIANY W PODATKU VAT

·         „Biała lista”- nowy rejestr podatników, zakres ujawnianych informacji i cel wprowadzenia.

·         Sankcje za dokonanie płatności na inny rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze.

·         Likwidacja zwolnienia podmiotowego dla wybranych branż a w konsekwencji obowiązkowa rejestracja do podatku VAT.

·         Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów.

·         Sankcje i konsekwencje za nieprzestrzeganie przepisów o wystawianiu faktur do paragonów oraz posługiwania się takimi fakturami.

10.30 – 10.45

 Przerwa

10.45 – 12.15

 

       ZMIANY W PODATKU VAT

·         Likwidacja odwrotnego obciążenia w przypadku dostawy krajowych.

·         Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – zasady występowania o informację, termin wydania i opłaty.

·         Kolejne ograniczenia w stosowaniu kwartalnego rozliczenia podatku VAT.

12.15 – 12.30

 Przerwa

12.30 – 14.00

         

      ZMIANY W ZAKRESIE SPLIT PAYMENT

·         Wprowadzenie do split paymentu.

·         Zasady korzystania ze split paymentu dotyczące wszystkich podatników.

·         Rachunek VAT – uznania i obciążenia konta bankowego, przelewy zbiorcze i kompensaty rozrachunków.

·         Działalności objęte obligatoryjnym stosowaniem podzielonej płatności.

·         Sankcje i konsekwencje niestosowania podzielonej płatności.

·         MPP a koszty uzyskania przychodu.

·         Obowiązkowe adnotacje na fakturze dotyczącej transakcji objętej podzieloną płatnością.

·         Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.

 

14.10 – 14.15

 Przerwa

14.15– 15.45

 

ZMIANY DOTYCZĄCE KAS FISKALNYCH

·         Kasy fiskalne on-line – terminarz wprowadzenia.

·         Zasady prowadzenia ewidencji obrotu z zastosowaniem kas on-line.

·         Centralne Repozytorium Kas.

·         Zmiany w stosowaniu ulgi na zakup kas.

·         Nowe oznaczenia literowe stawek VAT na paragonach.

·         Kara pieniężna  za nieprzeprowadzenie przeglądu technicznego.

·         Oświadczenia pracowników/zleceniobiorców obsługujących kasę fiskalna – urzędowy wzór.

       POZOSTAŁE  ZMIANY

DYSKUSJA      


Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia/kujawsko-pomorskie . Uwaga! W celu rejestracji należy zarejestrować konto użytkownika!

Translate »