Data wydarzenia: 19.05.2020, 12:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z firmą Lech Consulting Sp. z o. o. zapraszają na szkolenie online „Bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe w ramach projektu Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje – szansą na sukces zawodowy – chat Q&A o projekcie”, które odbędzie się 19.05.2020 r., w godz., które odbędzie się 19.05.2020 r., w godz. 12.00-13.00.


Szkolenie będzie stanowić sesję pytań i odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące prowadzonego przez Lech Consulting Sp. z o. o. projektu „Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje – szansą na sukces zawodowy”, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe).


Informacje o projekcie

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy, pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa.

Projekt ukierunkowany jest na analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika.

Wsparciem zostanie objętych 37 osób zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

37 Uczestników Projektu weźmie udział w kursach zawodowych, a następnie stażach zaplanowanych dla 15 UP w celu podniesienia obecnych kwalifikacji/kompetencji zawodowych.


Grupa odbiorców: osoby zwolnione z pracy, pracownicy przewidziani do zwolnienia, pracownicy zagrożeni zwolnieniem, osoby odchodzące z rolnictwa.


Program szkolenia:

Każdy z zarejestrowanych uczestników wydarzenia otrzyma od przedstawiciela BARR prezentację dotyczącą projektu „Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje – szansą na sukces zawodowy” wraz z linkiem rejestracyjnym do wirtualnego pokoju, w którym będzie odbywało się spotkanie.

Uczestnik podczas spotkania będzie mógł skorzystać z moderowanego chatu i zadać pytanie ekspertowi z firmy Lech Consulting.


Szkolenie online poprowadzi Pani Olimpia Maćkiewicz, Asystentka Zarządu w firmie Lech Consulting Sp. z o.o.


Czas: 19.05.2020 r., godz. 12.00-13.00.


Udział w szkoleniu online jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »