Data wydarzenia: 21.01.2021, 10.00-13.00
Miejsce: Szkoleie online
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Katarzyna Machałowska Akademia W-U-K zapraszają na szkolenie online „Nowe regulacje w zakresie świadczenia pracy 2021”, które odbędzie się w 21.01.2021 r., w godz. 10.00-13.00.


Plan szkolenia online:

  1. Mały Zus Plus od 01 lutego 2021.
  2. Umowy o dzieło – nowy obowiązek zamawiającego.
  3. Umowy zlecenia – dla kogo zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych?
  4. Planowane zmiany w kodeksie pracy od 2021 np. regulacja pracy zdalnej, urlopy wypoczynkowe.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Machałowska, założyciel Akademii W-U-K. Doświadczony trener, wykorzystujący znajomość nowoczesnych technik uczenia się do skutecznego podnoszenia wiedzy, kompetencji i umiejętności. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach dotyczących przedsiębiorczości, prawa pracy (w tym zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego). Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych oraz ponad 700 godzin doradztwa indywidualnego i grupowego. Członek i ekspert merytoryczny w Komisji Oceny Wniosków z programów OWES, Erasmus + oraz LOWE. Współautorka dwóch interdyscyplinarnych programów nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, obejmujących swym zakresem budowanie postaw przedsiębiorczych.


Jak przebiegać będzie rejestracja na Szkolenie online?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela BARR link dostępu do wydarzenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.


Udział w „Spotkaniu” jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »