Data wydarzenia: 12.05.2020, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Kancelarią Centrum Prawa zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Tarcza finansowa – podstawy prawne przyznania pomocy mikroprzedsiębiorcom oraz MŚP „, które odbędzie się 12.05.2020 r., w godz. 10.00-11.30.


Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi przepisami dotyczącymi mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyjętymi w ramach tzw. Tarczy finansowej.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP i SOHO.


Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące nowej ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).


Szkolenie poprowadzą:

Klementyna Skolimowska – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, oczekuje na wyznaczenie terminu egzaminu radcowskiego, który pierwotnie miał się odbyć w marcu 2020 r., współpracuje z Centrum Prawa od 2016 r. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie rodzinnym i prawie cywilnym.

Maciej Sarnowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie, pracownik Działu Prawnego Centrum Prawa w Toruniu. Główny przedmiot jego zainteresowania stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Ponadto zajmuje się prawem administracyjnym oraz prawem cywilnym.


Plan szkolenia:

Wstęp – krótko o Tarczy finansowej i działaniach w jej ramach podejmowanych przez Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tarcza finansowa – poszczególne rozwiązania finansowe dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP:

  • Sposób obliczenia oraz maksymalna wysokość subwencji dla mikroprzedsiębiorców;
  • Ustalenie przychodu MŚP na potrzeby ustalenia poziomu możliwej subwencji finansowej;
  • Zawieszenie działalności gospodarczej, a obowiązek zwrotu otrzymanej subwencji finansowej;
  • Określenie straty gotówkowej na sprzedaży na potrzeby wyliczenia poziomu zwrotu subwencji finansowej otrzymanej przez MŚP;
  • Rodzaje forma zatrudnienia uwzględnianie przy wyliczenia stanu zatrudnienia na potrzeby ustalenia wysokości subwencji finansowej;
  • Obowiązek utrzymania zatrudnienia;
  • Zasady oraz okoliczności zwrotu uzyskanej subwencji finansowej;
  • Umorzenie części zwrotu otrzymanej subwencji.

Zakończenie – ocena rozwiązań, odpowiedzi na pytania

Prowadzący: Klementyna Skolimowska & Maciej Sarnowski


Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela BARR link dostępu do szkolenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.


Udział w szkoleniu online jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »