Data wydarzenia: 15.05.2020, 12:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. zapraszają na szkolenie online „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w czasie kryzysu”, które odbędzie się w dniach 15.05.2020 r., w godz. 12.00-13.30.


Plan szkolenia

W pierwszej części  szkolenia online  (ok. 30 minut) omówione zostaną kwestie:

  • sytuacji bieżącej na rynku walutowym oraz ewentualne prognozy,
  • szans i zagrożeń zmian kursów walut,
  • planu działań, jaki powinni przeprowadzić przedsiębiorcy chcący zminimalizować swoje ryzyko kursowe.

W drugiej części szkolenia online (ok. 30 minut) omówione zostaną kwestie działania różnych instrumentów finansowych dostępnych w polskich bankach, które mogą zostać wykorzystane do neutralizacji ryzyka walutowego, w tym:

  • zasada działania kontraktu forward na kurs waluty,
  • metoda stosowania kredytu walutowego w rachunku bieżącym.

Szkolenie poprowadzi Pan Jacek Maliszewski – Główny Ekonomista firmy DMK . Pan Jacek od wielu lat prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego w zakresu instrumentów pochodnych na waluty i na stopy procentowe w celu przeprowadzenia kontroli w spółkach skarbu państwa „zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi”. Autor książki „Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”.


Czas: 1,5 h: godz. 12.00-13.30


Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela BARR link dostępu do szkolenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.


Udział w szkoleniu online jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »