Data wydarzenia: 07.09.2017, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Kancelaria Centrum Prawa zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Nowelizacja KPA od czerwca 2017 – skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego”, które odbędzie się dnia 7 września 2017 r., w godz. 10.00 – 13.00 (sala nr 105) w siedzibie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Unii Lubelskiej 4C w Bydgoszczy, w Sali 206B.

Plan szkolenia:

 

Blok I

 • Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego;
 • Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie;
 • Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony;
 • Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony;
 • Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania;
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym.

 

Przerwa techniczna – 15 min

 

Prowadzący: Maciej Sarnowski & Jakub Werner

 

Blok II

 

 • Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów;
 • Milczące załatwienie sprawy;
 • Upowszechnienie ugody administracyjnej;
 • Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego;
 • Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym;
 • Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

 

Prowadzący: Maciej Sarnowski & Jakub Werner

 

Zakończenie

 

Podsumowanie i podziękowanie za uczestnictwo w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

 

W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »