Data wydarzenia: 17.10.2017, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy Oddział w Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne warsztaty pt. „Odkrywanie własnego potencjału zawodowego”, które odbędą się dnia 17 października 2017 r., w godz. 9.00 – 14.00 w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy), przy ul. Paderewskiego 26, sala nr 15.

Celem głównym szkolenia jest uświadomienie sobie przez uczestników własnych predyspozycji zawodowych.

Cele szczegółowe:

 • odkrywanie mocnych stron – umiejętności, wiedza, zalety osobiste, zdolności,
 • wzrost samoświadomości – świadomość własnych predyspozycji osobowościowych, wyznawanych wartości,
 • określenie nowych możliwości zawodowych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • budowanie wiary we własne możliwości.

 Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

szkolenie ma charakter warsztatowy, ćwiczenia wykonywane indywidualnie i w zespołach, miniwykład, dyskusja, techniki twórczego myślenia, wypełnianie kwestionariuszy, zabawy energetyzujące.

Plan szkolenia:

 

Lp.

Temat

Opis

Czas

1

POWITANIE UCZESTNIKÓW i WPROWADZENIE

 

Celem tego bloku jest wzajemne poznanie, stworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania między uczestnikami, zapoznanie się z oczekiwaniami wobec warsztatu. Ustalenie zasad pracy.

15 min.

2

Przekonania i wartości 

 • wpływ wyznawanych wartości na wybory zawodowe
 • autorefleksja – sens i cel życia

60 min.

3

Predyspozycje zawodowe i osobowość

 • autodiagnoza cech osobowościowych
 • predyspozycje osobowościowe do zawodów

60 min.

Przerwa

15 min.

5

Umiejętności i zainteresowania

 • kwalifikacje i wynikające z nich umiejętności
 • mocne strony – analiza pozytywnych doświadczeń
 • odkrywanie zdolności
 • osobista mapa zasobów zawodowych
 

75 min.

 

Przerwa

15 min.

6

Nowe obszary zawodowe

 • oczekiwania co do przyszłej pracy
 • identyfikacja potencjalnych obszarów zawodowych

60 min.

 

Szkolenie poprowadzi Anna Dudek: doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się indywidualnym wsparciem zawodowym oraz prowadzi zajęcia poradnictwa grupowego, w tym programy autorskie: twórcze rozwiązywanie problemów zawodowych, adaptacja w miejscu pracy.  Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców.  Miłośniczka historii i kultury krajów nadbałtyckich.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

 

W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »