Data wydarzenia: 03.10.2015, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Słowem przewodnim konferencji jest transcendentność z łaciny transcendere- „wychodzenie poza granice”, a sam temat to „TRANSCEND HUMAN” w wolnym tłumaczeniu „wychodzenie poza granice ludzkich możliwości”.

 

TEDx

 

Od wieków ludzie zgłębiali tajemnice osobowości człowieka. Poprzez różne kultury, europejską, łacińsko-grecką powstawały jako etos, ideologia, topos, różne formuły i modele wyrażające istotę i atrybuty człowieczeństwa. Za każdym z poniżej wyjaśnionych przez nas pojęć ukrywa się nasz prelegent. O to one:

 

Homo creator – jest to taki model człowieka, który całe swoje człowieczeństwo kształtuje przede wszystkim w kreatywności, czyli krótko mówiąc w działalności, która nie jest naśladownictwem obcych czynów myśli i marzeń. Człowiek taki tworzy, ale i przekracza kulturę a nawet cywilizację swojego narodu, w której się samorealizuje.

Homo ereditus – jest to człowiek wykształcony, wyedukowany, uczony.

 

Możemy tu wyróżnić kilka typów czy modeli:

 

umysł modny – dysponuje wiedzą świeżą i aktualną, lecz powierzchowną,

umysł błyskotliwy – potrafi zabrać głos w każdej dyskusji, lecz ma trudność z merytoryką wypowiedzi,

umysł głęboki i rzetelny mający bardzo dużą wiedzę w danej wąskiej dziedzinie nauki czy to teoretycznej czy praktycznej.

 

I wreszcie umysły rzadkie, bardzo szczególne, reprezentujące rozległą i nie koniecznie praktyczną wiedzę, inaczej tzw. wiedzę uniwersalną, bardzo ogólną i abstrakcyjną.

 

Homo oeconomicus – oznacza człowieka gospodarującego. W prostym tłumaczeniu ludzie reprezentujący ten sposób myślenia za swój główny cel uznają wytwarzanie dóbr oraz uzyskiwanie zysku. Przyjmują maksymalizację zysku za główny motyw działania człowieka.

 

Homo technologicus – jest to człowiek zadziwiony, owładnięty i w konsekwencji opanowany przez technikę.

 

Homo viator – jest to swoista wizja człowieka podróżnika, pielgrzyma, emigranta i wędrowca spragnionego przygód. Różne ideologie, światopoglądy, filozofie opisują i badają losy człowieka – wędrowca w czasie i w przestrzeni. Istotny sens modelu „homo viator” pochodzi od Gabriela Honoriusza Marce przedstawiciela chrześcijańskiego personalizmu.

 

tedx

Translate »