Data wydarzenia: 27.10.2023, 10.00-13.00
Miejsce: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, sala konferencyjna
Kategoria: szkolenie

Umowy podwykonawcze na roboty budowlane w świetle Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych w regulacjach dotyczących umów podwykonawczych na roboty budowlane oraz regulacji Kodeksu Cywilnego w zakresie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców przez inwestora.

Cel szkolenia

Zapoznanie z podstawowymi zasadami sporządzania umów podwykonawczych na roboty budowlane, wskazanie najistotniejszych postanowień umownych, właściwe zabezpieczenie interesów podwykonawcy.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w rynku budowlanym.

Plan szkolenia

Blok I. Umowa podwykonawcza o roboty budowlane w świetle Kodeksu Cywilnego:

 • umowa podwykonawcza – czyli jaka?
 • solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia – istota podwykonawstwa,
 • zgłoszenie podwykonawcy – jak zgłosić, żeby być zgłoszonym?
 • zgoda inwestora,
 • solidarna odpowiedzialność – wątpliwości i ograniczenia odpowiedzialności inwestora,
 • rozwiązanie umowy inwestora z generalnym wykonawcą – co z podwykonawcami?

Blok II. Umowa podwykonawcza na roboty budowlane w świetle Prawa zamówień publicznych:

 • definicja legalna umowy o podwykonawstwo,
 • obowiązek wskazania podwykonawcy w ofercie przetargowej,
 • wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
 • możliwość określenia przez zamawiającego wymagań związanych z podwykonawstwem,
 • obligatoryjne postanowienie umów w sprawie zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczące podwykonawców,
 • dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom,
 • zakres powierzenia podwykonawstwa,
 • zawieranie umów o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane,
 • bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Szkolenie poprowadzą:

Maciej Sarnowski – doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Michał Sobierajski – od 2015 roku radca prawny należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu. W swojej praktyce koncentruje się na kompleksowej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej na rzecz uczestników procesu budowlanego. Stale poszukuje rozwiązań zabezpieczających wykonawców oraz ułatwiających im dochodzenie roszczeń. Prowadził sprawy sądowe dotyczące procesu budowlanego począwszy od małych inwestycji, po kontrakty autostradowe. Na co dzień współpracuje z Kancelarią Prawną Goldwin Wesołowski i Wspólnicy.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych oraz Kancelaria Prawna Goldwin Wesołowski i Wspólnicy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) informację o zakwalifikowaniu się na szkolenie stacjonarne.

Translate »