Data wydarzenia: 29.03.2022, 10.00-12.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Zmiany w Ustawie Zasiłkowej

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą się zmierzyć w 2022 r. z licznymi zmianami wprowadzonymi do Ustawy Zasiłkowej. Czego dotyczą? Przyjdź na szkolenie i dowiedz się jakie przepisy uległy nowelizacji.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • prawo do zasiłków dla osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu pomimo opóźnienia w opłaceniu składki,
  • krótszy okres zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia,
  • uproszczenie zasad ustalania okresu zasiłkowego,
  • wyższy zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu,
  • brak prawa do zasiłku chorobowego, wyrównawczego i świadczenia, rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego dla osoby uprawnionej do świadczeń z zaopatrzenia służb mundurowych,
  • prawo do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego w razie śmierci pracodawcy,
  • ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłków,
  • obowiązek udzielenia informacji ZUS.

Informacje o prelegentce

Szkolenie poprowadzi Pani Marcelina Paczkowska – starszy referent w Wydziale Zasiłków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddziału w Bydgoszczy.

Organizatorzy

Organizatorami szkolenia są Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Translate »