Data wydarzenia: 13.03.2017, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy Oddział w Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne warsztaty pt. „Zagraj w biznes – zajęcia dla każdego”, które odbędą się dnia 13 marca 2017 r., w godz. 10.00 – 11.30 w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy), przy ul. Paderewskiego 26, sala nr 15.

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych oraz  kompetencji społecznych wśród osób uczestniczących w zajęciach poprzez zgromadzenie jak największego majątku w postaci towarów oraz gotówki.

 

Cele szczegółowe:

-upowszechnianie wiedzy o podstawowych zasadach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej;

-poznanie takich zjawisk rynkowych jak: klaster, spółka, konkurencja;

-nabycie umiejętności negocjacyjnych;

-umiejętność współpracy;

-komunikacja;

szybkie podejmowanie decyzji;

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

 

  • prezentacja zasad gry,
  • praca w grupie,,
  • realizacja rozgrywki,
  • dyskusja,

W warsztacie wykorzystana zostanie gra symulacyjna pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Opis gry:

Czas rozgrywki to około 60-80 minut.

Prowadzący:

 

Adam MICKIEWICZ: doradca zawodowy, socjolog.  Podobnie jak sławny poprzednik, profesjonalnie podchodzi do swojej pracy. Jest specem w doradztwie związanym z tematyką przedsiębiorczości w formie doradztwa indywidualnego, jak również grupowego.  Jeśli myślisz o własnej firmie, swe pierwsze kroki skieruj właśnie do niego. Dzięki temu spotkaniu zyskasz wiele cennych informacji związanych z zakładaniem własnej  firmy (rejestracja, źródła finansowania). Współprowadzący grę symulacyjną „Chłopska Szkoła Biznesu”.

 

Małgorzata ZMUDZIŃSKA:. doradca zawodowy z  16 –  letnim doświadczeniem. Współprowadząca grę symulacyjną „Chłopska Szkoła Biznesu”. W Centrum specjalistka od „zadań specjalnych”. Prowadzi doradztwo zawodowe z osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych. Swoją pracę traktuje jako misję a nie obowiązek, czerpiąc przy tym dużo satysfakcji. Posiada 5 – letnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi. Szkolenia prowadzi metodami aktywizującymi, dzięki czemu nawiązuje pozytywne relacje z grupą. Styl jej pracy to: profesjonalizm, dbałość o zaangażowanie i wzmacnianie motywacji do zmian. Całą swoją wiedzę stara się w sposób wszechstronny wykorzystać na korzyść Klientów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »