Data wydarzenia: 18.05.2023, 9.00-12.00
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Paderewskiego 26, sala nr 15.
Kategoria: szkolenie

Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym

Chcesz porywać tłumy podczas prelekcji, szkoleń czy prezentacji? Poczuć się pewniej przemawiając ze sceny i pokonać nieśmiałość? Zapraszamy na wydarzenie poświęcone wystąpieniom publicznym.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności wystąpień publicznych uczestników.

Dzięki udziale w szkoleniu nabierzesz umiejętności:

  • profesjonalnego przygotowania wystąpienia publicznego,
  • panowania nad tremą w czasie wystąpienia publicznego,
  • zwiększenia skuteczności wystąpienia, dzięki znajomości czynników wpływających na osiąganie zamierzonych efektów.

Informacje o prelegentce

Zajęcia poprowadzi Anna Dudek – doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się indywidualnym wsparciem zawodowym oraz prowadzi zajęcia poradnictwa grupowego, w tym programy autorskie: „Adaptacja w miejscu pracy”, „Twórcze rozwiązywanie problemów zawodowych”. Miłośniczka historii i kultury krajów nadbałtyckich.

Organizatorzy

Organizatorami szkolenia są: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy,  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela BARR potwierdzenie rejestracji na wydarzenie.

Translate »