Data wydarzenia: 19.04.2023, 10.00-11.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Zarządzanie karierą i wyznaczanie celów zawodowych

Czujesz, że Twoja kariera nie zmierza w oczekiwanym kierunku? Zastanawiasz się jak nią lepiej zarządzać i w jaki sposób wyznaczyć sobie cele zawodowe? Skorzystaj z omawianych na szkoleniu narzędzi.

Cel szkolenia

Przedstawienie uczestnikom użytecznych narzędzi w planowaniu kariery zawodowej.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane do pracowników, studentów, osób bezrobotnych.

Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny (metoda podająca).

Plan szkolenia:

  • czym jest ścieżka kariery?
  • przedstawienie modeli rozwoju kariery zawodowej,
  • przestawienie strategii rozwoju kariery zawodowej,
  • analiza SWOT mojej aktualnej kariery zawodowej,
  • jak wyznaczać cele zawodowe przy pomocy analizy SMART.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, p. o. kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości, zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym, skierowanym do osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Organizator

logo BARR

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela BARR link dostępu do szkolenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.

Translate »