Data wydarzenia: 05.03.2024, 9.00-11.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Zielone wyzwania dla MŚP

Nie ulega wątpliwości, iż przejście tzw. „zielonej transformacji” będzie wyzwaniem dla wielu firm sektora MŚP w najbliższych latach. Podczas szkolenia dowiesz się, jak się do niej przygotować.

Plan szkolenia

  • wprowadzenie do zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju,
  • obowiązki prawne związane ze zrównoważonym rozwojem dla MŚP i dużych firm,
  • transformacja z myślą o zrównoważonej przyszłości: ekoprodukty i zrównoważona infrastruktura,
  • relacje z dostawcami, klientami, konsumentami z poszanowaniem kwestii etycznych, społecznych i środowiska,
  • jak zaplanować swój zielony, zrównoważony rozwój firmy,
  • ślad węglowy- przygotowanie i zastosowanie.

Szkolenie poprowadzą

Jolanta Okońska-Kubica. Ekspert z ośmioletnim doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego i operacyjnego, projektowania modeli biznesowych i raportowania zgodnie z koncepcją z zrównoważonego rozwoju, ESG i GOZ w międzynarodowej firmie. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, recyklingowej, opakowaniowej i odzieżowej. Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym. Członek Grupy Roboczej ds. usprawnienia raportowania ESG wśród polskich przedsiębiorstw w Ministerstwie Finansów. Współzałożycielka Fundacji Ecoloop. Dyrektor Zarządzający w firmie ENVIPOL Jolanta Okońska-Kubica.

Agnieszka Brejdak. Ekspert z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i dużymi portfelami projektów w międzynarodowym środowisku z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz surowców krytycznych.  Od kilku lat zajmuje się działalnością na rzecz budowania świadomościroli surowców krytycznych w kluczowych sektorach gospodarki europejskiej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym zakresie współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami min. z EnAct-SDGs skupiającymi profesjonalistów z przemysłu surowcowego. Jest także członkiem Grupy roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 7 pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Współzałożycielka Fundacji Ecoloop.

Organizatorzy

Fundacja Ecoloop

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Translate »