Data wydarzenia: 21.06.2023, 9.00-12.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Zmiana warunków umownych w świetle Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych w regulacjach dotyczących waloryzacji umów o roboty budowlane oraz możliwość waloryzacji wynagrodzenia wykonawców na rynku prywatnym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cel szkolenia

Zapoznanie z podstawowymi zasadami waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, wskazanie najistotniejszych postanowień umownych w tym zakresie, właściwe zabezpieczenie interesów podwykonawcy.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w rynku budowlanym.

Plan szkolenia

Blok I. Zmiana umowy o zamówienie publiczne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych:

  • klauzule przeglądowe w umowie na roboty budowlane, dostawy lub usługi,
  • obowiązek waloryzacji umowy podwykonawczej,
  • pojęcie istotnej zmiany umowy,
  • zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Blok II. Zmiana umowy o roboty budowlane w świetle Kodeksu Cywilnego:

  • Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Czy zawsze?
  • Zmiana umowy po jej zawarciu – najczęstsze problemy,
  • Zmiana terminu wykonania robót,
  • Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – kosztorysowe i ryczałtowe. Roboty dodatkowe (zaniechane), groźba rażącej straty,
  • Jak ustalać wynagrodzenie, żeby nie stracić?

Szkolenie poprowadzą:

Maciej Sarnowski – doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Michał Sobierajski – od 2015 roku radca prawny należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu. W swojej praktyce koncentruje się na kompleksowej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej na rzecz uczestników procesu budowlanego. Stale poszukuje rozwiązań zabezpieczających wykonawców oraz ułatwiających im dochodzenie roszczeń. Prowadził sprawy sądowe dotyczące procesu budowlanego począwszy od małych inwestycji, po kontrakty autostradowe. Na co dzień współpracuje z Kancelarią Prawną Goldwin Wesołowski i Wspólnicy.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych oraz Kancelaria Prawna Goldwin Wesołowski i Wspólnicy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Translate »