Data wydarzenia: 17.04.2024, 9.00-11.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Zmiany w prawie pracy: rozszerzenia zakresu informacji o warunkach zatrudnienia i praca zdalna

Kolejne szkolenie organizowane przez BARR wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy dotyczyć będzie nadal wzbudzającej emocje wśród przedsiębiorców pracy zdalnej oraz zmian w zakresie rozszerzenia zakresu informacji o warunkach zatrudnienia. Dołącz do szkolenia online i bądź na bieżąco.

Plan szkolenia

Rozszerzenia zakresu informacji o warunkach zatrudnienia

 • Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?
 • Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?

Podstawy wykonywania pracy zdalnej

a) porozumienie między pracodawcą a pracownikiem:

 • kiedy może być zawarte takie porozumienie?
 • która ze stron stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o zawarcie porozumienia?
 • w jakiej formie ma być złożony wniosek?
 • kiedy pracownik może złożyć wiążący wniosek o zawarcie takiego porozumienia?
 • kategorie pracowników, których wniosek o pracę zdalną   pracodawca jest zobowiązany, co do zasady uwzględnić
 • czy istnieją przesłanki pozwalające pracodawcy na nieuwzględnienie takiego wniosku?

b) formy ustalania zasad pracy zdalnej i ich obligatoryjne postanowienia:

 • porozumienie z organizacją lub organizacjami związkowymi
 • regulamin pracy zdalnej
 • porozumienie z pracownikiem
 • polecenie pracodawcy

c) uzgadnianie treści porozumienie określającego zasady wykonywania pracy zdalnej między pracodawcą i zakładową organizacją związkową – jego tryb i zasady

d) koszty pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy

e) kontrola pracy zdalnej:

 • kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika,
 • kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub,
 • kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

f) BHP przy pracy zdalnej

g) Wypadki przy pracy zdalnej

Informacje o prelegentce

Szkolenie poprowadzi Ewa Weśniuk, Starszy Inspektor Pracy – Specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy.

Organizatorzy

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela BARR link dostępu do szkolenia online na platformie MS Teams wraz z dalszą instrukcją postępowania.

Translate »