Data wydarzenia: 01.07.2022, 12.00-13.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Zmiany w PPK od czerwca 2022

Czerwiec 2022 r., przyniósł istotne zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dowiedz się, na co musisz się przygotować jako przedsiębiorca.

Dla kogo:

Szkolenie online ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności przedsiębiorcom sektora MŚP.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zmiany w PPK:

 1. Zatrudnienie nowego pracownika:
 • zgłoszenie do PPK,
 • transfer oszczędności,
 • zmiana definicji podmiotu zatrudniającego.
 1. Wpłaty do PPK:
 • pierwsza wpłata,
 • deklaracja wpłaty dodatkowej,
 • wpłaty nienależne.
 1. Dopłaty od Państwa:
 • wpłata powitalna,
 • dopłata roczna.
 1. Przekazywanie informacji między podmiotem zatrudniającym, a instytucja finansową.
 2. Nowe uprawnienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Informacje o prelegencie

Szkolenie online poprowadzi Mateusz Kozłowski,  Regionalny Ekspert PPK, Polski Fundusz Rozwoju.

Organizatorzy

logo BARR
Logo PFR

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy uczestnik, który wypełni formularz rejestracyjny otrzyma link dostępu do szkolenia online realizowane na platformie MS Teams wraz z dalszą instrukcją postępowania.

Translate »