Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. prowadzi bazę ofert inwestycyjnych, która dedykowana jest dla przedsiębiorców lokalnych oraz nowych inwestorów planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Miasta Bydgoszczy.

Baza ofert inwestycyjnych zawiera tereny, których właścicielem jest Gmina Bydgoszcz, Skarb Państwa lub też osoby prywatne, w tym użytkownicy wieczyści. Są to nieruchomości zabudowane, jak i niezabudowane, o bardzo różnej wielkości i przeznaczeniu, tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i również te, na których obowiązuje tzw. Studium.

DLACZEGO BYDGOSZCZ

0
DOSTĘPNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH (HA)
0
POWIERZCHNI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNYCH (MKW)
0
POWIERZCHNI BIUROWYCH (MKW)

Znajdź miejsce
na swoją inwestycję

z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W BYDGOSZCZY

Co mówią o nas inwestorzy?

NASZE
DZIAŁANIA
W OBIEKTYWIE

Kontakt z nami

Dział Obsługi Inwestorów

Michał Kornacki

Michał Kornacki
Kierownik

+48 795 118 632
michal.kornacki@barr.pl

Jarosław Kujawski

Jarosław Kujawski
Specjalista

+48 885 550 259
jaroslaw.kujawski@barr.pl

Marcin Kotoliński

Marcin Kotoliński
Starszy specjalista

+48 885 550 248
marcin.kotolinski@barr.pl