Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. prowadzi bazę ofert inwestycyjnych, która dedykowana jest dla przedsiębiorców lokalnych oraz nowych inwestorów planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Miasta Bydgoszczy.

Baza ofert inwestycyjnych zawiera tereny, których właścicielem jest Gmina Bydgoszcz, Skarb Państwa lub też osoby prywatne, w tym użytkownicy wieczyści. Są to nieruchomości zabudowane, jak i niezabudowane, o bardzo różnej wielkości i przeznaczeniu, tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i również te, na których obowiązuje tzw. Studium.

DLACZEGO BYDGOSZCZ

0
DOSTĘPNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH (HA)
0
POWIERZCHNI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNYCH (MKW)
0
POWIERZCHNI BIUROWYCH (MKW)

Znajdź miejsce
na swoją inwestycję

z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W BYDGOSZCZY

Co mówią o nas inwestorzy?

NASZE
DZIAŁANIA
W OBIEKTYWIE

Kontakt z nami

Dział Obsługi Inwestorów

Małgorzata Szynwelska

Małgorzata Szynwelska
Kierownik

+48 885 550 248
malgorzata.szynwelska@barr.pl

Jarosław Kujawski

Jarosław Kujawski
Starszy specjalista

+48 885 550 259
jaroslaw.kujawski@barr.pl