park

Jeden z największych parków przemysłowo-technologicznych w Polsce

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla Inwestorów, Spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie Park oferuje około 65 ha wolnych terenów. Dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z potrzebami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha.

Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Badania geologiczne wykazały, że teren odpowiada standardom w zakresie stanu gleby i wód podziemnych. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Część terenu Parku funkcjonuje jako specjalna strefa ekonomiczna.

Dowiedz się więcej na stronie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Szczegółowy wykaz działek BPPT można sprawdzić w ofercie BPTT.

PANORAMA 3d

terenów inwestycyjnych
Bydgoskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego