DOŁĄCZ DO POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm.

Dołącz do PSSE i skorzystaj z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej. Dowiedz się więcej na stronie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zwolnienie podatkowe można uzyskać z tytułu poniesienia nakładów na:

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej
 • wprowadzenie nowych produktów/zmianę procesu produkcyjnego
 • dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił

Maksymalna wysokość pomocy inwestycyjnej w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim:

 • 40% dla dużych przedsiębiorstw
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw
 • 60% dla małych i mikro przedsiębiorstw

% Pomoc publiczna przyznawana w tytułu: wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję lub 2-letnich kosztów pracy nowych pracowników

Forma pomocy publicznej: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT

Przykład

Średnie przedsiębiorstwo planuje ponieść nakłady inwestycyjne na rozbudowę zakładu w wysokości 10 mln zł. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie wynosić 10 mln zł * 50% = 5 mln zł. W praktyce przedsiębiorca z nowej działalności będzie zwolniony z podatku dochodowego albo do momentu wykorzystania puli 5 mln zł albo do upłynięcia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej wydania).

Decyzja o wsparciu wydawana jest na 12 lub 15 lat. Jest to czas, w którym inwestor może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w należnej mu wysokości.

Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną na nową inwestycję w większości lokalizacji, zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych (np. własność miasta, gminy, KOWR).

5 kroków do uzyskania wsparcia:

 1. kontakt z Działem Inwestycji Strefowych PSSE,
 2. wstępna weryfikacja projektu,
 3. złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu,
 4. rozpatrzenie wniosku przez PSSE,
 5. wydanie decyzji o wsparciu.

Warunkiem uzyskania decyzji o wsparciu jest spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych projektu inwestycyjnego.