W trakcie realizacji inwestycji, inwestor musi uzyskać wiele opinii, uzgodnień i warunków od kompetentnych podmiotów i jednostek. Poniższy wykaz wraz z danymi teleadresowymi umożliwia szybki kontakt celem zasięgnięcia szczegółowych informacji w przedmiotowym zakresie:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
tel. (0048) 52 34 97 500
www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy,
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
tel. (0048) 52 515 40 20
www.gov.pl/web/psse-bydgoszcz

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Dział Techniczny,
ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 32 32 200
http://www.mwik.bydgoszcz.pl

PGNiG. BIURO OBSŁUGI KLIENTA BYDGOSZCZ
85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42
Godziny pracy: pn. – pt. 8.00 – 18.00
Kontakt telefoniczny od pn.-pt. w godz. 7.00-19.00
Telefon kontaktowy: (58) 325 99 02
Fax: (58) 325 99 20
http://www.pgnig.pl/kontakt

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
ul. Ks. Józefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
tel. (0048) 52 30 45 200
http://www.kpec.bydgoszcz.pl

Grupa Energetyczna ENEA S.A., Oddział w Bydgoszczy,
ul. dr. E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz
tel. (0048) 52 37 42 215
http://www.enea.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. (0048) 52 58 22 723
http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Urząd Miasta Bydgoszczy,
Wydział Zintegrowanego Rozwoju,
ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 5858 070
e-mail: wzr@um.bydgoszcz.pl
Wydział Administracji Budowlanej,
Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 58 58 863, 052 58 58 181
email: wab@um.bydgoszcz.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Prewencja
ul. Dąbrowskiego 4, 85-158 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 58 48 800
http://www.kmpspbydgoszcz.pl/

Urząd Miasta Bydgoszczy,
Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 105A 85-102 Bydgoszcz
tel: (0048-52)  5858 446
email: bp@um.bydgoszcz.pl
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Jeziucka 2, 85-102 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 58 58 499, 58 59 299, 58 59 298
e-mail: mkz@um.bydgoszcz.pl, i.janton@um.bydgoszcz.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
tel.: 52 50-65-666
http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/