Bydgoszcz systematycznie umacnia swoją pozycję jednego z głównych ośrodków BPO/SSC w Polsce

Bydgoszcz od kilku lat konsekwentnie realizuje koncepcję „miasta otwartego na outsourcing”. Według szacunków ABSL sektor w mieście zatrudnia blisko 10 tys. osób. Doliczając liczne lokalne firmy informatyczne i finansowe, często świadczące usługi dla międzynarodowych klientów, liczba ta wrasta do około 11,5 tys. osób. Największy udział w strukturze zatrudnienia w sektorze BPO/SSC generują usługi IT, tworząc silną bydgoską specjalizację. Swoją działalność prężnie rozwijają tu także centra finansowo-księgowe oraz contact centre.

Specjalizacja w IT

Zdecydowanym wyróżnikiem Bydgoszczy jest dominujący udział firm IT w lokalnej strukturze sektora. Według raportu ABSL, firmy te generują łącznie ponad 8500 miejsc pracy. Doliczając lokalne podmioty informatyczne ta liczba wzrasta do około 9100 miejsc pracy. IT odpowiada za około 80% zatrudnienia w całym sektorze, a centra finansowo-księgowe i call-contact center stanowią odpowiednio po 10% zatrudnienia.

Tak duża koncentracja firm informatycznych stanowi o zdecydowanej specjalizacji miasta. Obrazuje również rolę Bydgoszczy w ogólnopolskim zestawieniu ośrodków IT, plasując miasto w ścisłej czołówce lokalizacji wybieranych przez globalne firmy technologiczne. Dowodem tego są chociażby już istniejące w Bydgoszczy centra usług takich korporacji jak: Atos, Nokia, Asseco czy Sii.

Liczba osób zatrudnionych w sektorze BPO/SSC w Bydgoszczy

0
ogółem BPO/SSC
0
branża IT

Struktura zatrudnienia lokalnego rynku BPO/SSC

Globalne operacje

Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych jest w centrach z kapitałem zagranicznym, co świadczy o skali ulokowanych w mieście międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Aż 4 z listy 10 największych inwestorów w Polsce wg ABSL, zadecydowało o ulokowaniu swoich oddziałów w Bydgoszczy. Kapitał francuski stanowi dominującą przewagę na lokalnym rynku, niemniej w mieście funkcjonują równeż firmy z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Holandii czy Szwecji.

Globalne korporacje od wielu już lat dostrzegają potencjał Bydgoszczy, rozwijając swoje oddziały i przekierowując tu kolejne projekty . Do grona inwestorów, którzy już zdecydowali o lokalizacji w mieście swoich kluczowych operacji należą, m.in.: Atos, NOKIA, SDL, Mobica, Sii, Cybercom, Globallogic, Vivid Games, Oponeo, Asseco, Sunrise System, ivy, Teldat, Bazy i Systemy Bankowe.

Serwisy dostarczane z Bydgoszczy świadczone są w kilkudziesięciu językach obcych dla klientów z całego świata. Do najczęściej używanych języków, oprócz angielskiego, zaliczyć można niemiecki i francuski, niemniej świadczone usługi dostarczane są również w językach: włoskim, hiszpańskim, duńskim czy ukraińskim.

Przewaga kosztowa

Lokalizacja inwestycji w Bydgoszczy, oprócz jakości świadczonych usług, potwierdzonej obecnością globalnych korporacji, wiąże się również z wymiernymi oszczędnościami po stronie kosztów operacyjnych. Dostawa usług z tej lokalizacji jest średnio o 10% mniej kosztochłonna biorąc pod uwagę niezbędne nakłady na wynagrodzenia pracowników, a w porównaniu do niektórych, alternatywnych lokalizacji w Polsce, różnica ta sięga nawet do blisko 30% na korzyść Bydgoszczy.

Różnice regionalne w zakresie płacy zasadniczej w Polsce we wszystkich sektorach

ABSL_mapa_3

Porównanie rocznych płac zasadniczych w regionach Polski, przy czym średnia ogólnopolska wynosi 100%. Tabela przygotowana została w oparciu o rzeczywiste wynagrodzenia ponad 206 tysięcy pracowników z 582 firm w Polsce w 2019 roku.

Zaplecze naukowe i edukacyjne

Dobrze rozwinięta struktura państwowych i prywatnych uczelni wyższych pozwala na ścisłą współpracę pomiędzy ośrodkami akademickimi a biznesem. Co roku regionalne uczelnie dostarczają na rynek pracy ok. 14 tys. absolwentów, którzy dzięki swoim kompetencjom, solidnemu wykształceniu, ambicji i pracowitości są uznawani za doskonałych kandydatów na pracowników firm z sektora BPO/SSC.

 

Liczba studentówBydgoszczregion
ogółem3082556640
IT 28244191
finansów i księgowości762912077
filologii10722702

 

Liczba absolwentówBydgoszczregion
ogółem704714273
IT433610
finansów i ksiegowości20683543
filologii306686

Nowoczesna infrastruktura biurowa

Kolejnym ważnym aspektem jest dostępność powierzchni biurowej. W Bydgoszczy w ciągu kilku ostatnich lat dał się zauważyć dynamiczny i znaczący wzrost nowoczesnej powierzchni biurowej, która obecnie wynosi ponad 130 tys. m2. Wraz z nieustającym zainteresowaniem naszym miastem przez firmy branży outsourcingowej, poziom powierzchni biurowej systematycznie i znacząco powiększa się. W najbliższym czasie nowoczesna powierzchnia biurowa zwiększy się o prawie 15 tys. m2, a kolejne ponad 60 tys. m2 jest na etapie planowania.

Powierzchnia biurowa (mkw)

0
istniejąca
0
planowana
0
budowana

Wybrane firmy z sektora BPO/SSC

Artykuł zostal przygotowany z wykorzystaniem danych Głównego Urzędu, Raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020” Statystycznego oraz materiałów własnych BARR.