Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Przeczytaj szczegóły pomocy de minimis

Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością podatników, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości nie podlegają:

  1. budynki lub ich części związane z działalnością handlową oraz budowle związane z tymi budynkami,
  2. budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem stacji paliw,
  3. budynki lub ich części związane z działalnością instytucji finansowych oraz budowle związane z tymi budynkami,
  4. budynki lub ich części związane z działalnością logistyczną, spedycyjną i magazynową oraz budowle związane z tymi budynkami.

Zwolnienie, o którym mowa w uchwale w § 1 ust. 1 dotyczy nieruchomości, na których utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, jeżeli:

  1. utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
  2. utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców,
  3. utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1 – 2.

Utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w okresie jednego roku od zakończenia nowej inwestycji.

Pomoc de minimis określona uchwałą może być udzielona w przypadku, gdy kwota planowanej pomocy dla jednego przedsiębiorstwa łącznie z kwotą pomocy de minimis uzyskanej przez to przedsiębiorstwo od jednego państwa członkowskiego w różnych formach i z różnych źródeł w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto. Odpowiednio dla jednego przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, pomoc de minimis nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Treść rozporządzeń można pobrać poniżej:

Uchwała nr LXIII/1330/14 z dnia 29.10.2014

Uchwała nr XXXI/731/20 z dnia 25.11.2020 zmieniająca uchwałę nr LXIII/1330/14

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw, jak i nowych projektów.

Przeczytaj szczegóły dotyczące Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przejdź do dedykowanej strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Instrumenty wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Aktualne informacje dla pracodawców i przedsiębiorców można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w zadkładce dedykowanej dla przedsiębiorców i pracodawców.

Kontakt do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Toruńska 147

85-950 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl

tel.  +48 52 360 43 00

fax. +48 52 360 43 41