Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki wsparcia inwestycji i przedsiębiorców przez Miasto Bydgoszcz. Kontynuujemy działania prowadzone dotychczas przez Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w ramach struktur Urzędu Miasta, jednak jako Spółka, możemy poprawić efektywność i zwiększyć elastyczność naszych działań związanych z kompleksową obsługą wszelkich projektów inwestycyjnych w mieście. Inwestorzy w Bydgoszczy są naszymi partnerami i mają nasze wsparcie we wszystkich możliwych obszarach. Dostrzegamy wartość inwestycji w mieście, dlatego u nas firmy zainteresowane inwestycjami są traktowane priorytetowo.

 

Edyta Wiwatowska

Prezes Zarządu

Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Ważne komunikaty

W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach powołujących się na kontakty lub współpracę z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i oferujących odpłatne usługi, doradztwo lub materiały dotyczące możliwości pozyskania dotacji, pożyczek lub innych instrumentów finansowych na działalność gospodarczą, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, że nie współpracuje w tym zakresie z żadnym podmiotem. Wszelkie informacje na temat usług i instrumentów oferowanych przez BARR można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 52 58 08 459 lub mailowo na adres barr@barr.pl.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu, spółka komunalna działająca na zasadach „non profit”. Powołana została w 2013 roku przez Miasto Bydgoszcz, w celu szeroko rozumianego wsparcia inwestorów i przedsiębiorców oraz promocji gospodarczej. Zadania Agencji koncentrują się na kompleksowym wsparciu procesów inwestycyjnych w mieście, na każdym etapie ich realizacji, a także pomocy dla przedsiębiorców w ramach opieki poinwestycyjnej.

 

Działania podejmowane przez spółkę służą przyciąganiu nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy, promocji gospodarczej miasta Bydgoszczy oraz stymulowaniu lokalnej gospodarki w tym kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki wsparcia inwestycji i przedsiębiorców przez Miasto Bydgoszcz.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują:

Dział Wspierania Przedsiębiorczości

prowadzi sprawy związane ze wspieraniem przedsiębiorczości.

 

Do zadań działu należy:

 • współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu w zakresie szkoleń, warsztatów oraz promocji i aktywizacji postaw przedsiębiorczych w regionie;
 • realizacja projektów wspierających kooperację pomiędzy przedsiębiorcami.

Dział Obsługi Inwestorów

prowadzi sprawy związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i tworzeniem oferty inwestycyjnej miasta Bydgoszczy.

 

Do zadań działu należy:

 • tworzenie aktualnej bazy ofert inwestycyjnych;
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych statystycznych, ekonomicznych dotyczących Bydgoszczy;
 • przygotowywanie dedykowanej propozycji inwestycyjnej;
 • tworzenie baz danych o inwestorach;
 • pozyskiwanie nowych inwestorów i ich obsługa w toku procesu inwestycyjnego;
 • współpraca z przedsiębiorcami w ramach obsługi poinwestycyjnej;
 • współpraca z agencjami consultingowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w pozyskiwanie i obsługę inwestorów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • udział w wydarzeniach promocyjnych, m.in. konferencjach, targach, forach, spotkaniach B2B;
 • realizacja projektów wspierających kooperację pomiędzy przedsiębiorcami.

Dział Marketingu

prowadzi sprawy związane z marketingiem, promocją, public relations.

 

Do zadań działu należy:

 • opracowanie i realizacja planów marketingowych spółki;
 • obsługa PR spółki;
 • wybór wykonawców i współpraca w zakresie realizowanych działań marketingowych i public relations;
 • planowanie i realizacja budżetu marketingowo-szkoleniowego spółki;
 • promocja gospodarcza Bydgoszczy i udział w konferencjach, warsztatach promujących Bydgoszcz i region.

Dział Projektów

prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów.

 

Do zadań działu należy:

 • wyszukiwanie informacji o możliwości, zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków krajowych i unijnych;
 • przygotowywanie i weryfikacja wniosków projektowych oraz prowadzenie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu;
 • przygotowywanie we współpracy z innymi działami propozycji szczegółowych zasad realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych;
 • zgodna z harmonogramami realizacja projektów,
 • monitoring wskaźników, harmonogramów i budżetów realizowanych projektów,
 • realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi w ramach projektów,
 • kontrola obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych umową o dofinansowanie;
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań w zakresie złożonych wniosków, przyznanych środków i postępie realizowanych projektów;
 • monitoring zachowywania trwałości projektów zgodnie z wytycznymi;
 • przekazywanie informacji do publikacji oraz nadzorowanie zawartości serwisu internetowego BARR w zakresie zadań działu;
 • prowadzenie rejestru realizowanych przez BARR projektów.

Biuro Zarządu

jest podległe bezpośrednio Zarządowi. Do zadań biura należy obsługa organizacyjna spółki, w ramach którego funkcjonują samodzielne stanowiska pracy dedykowane do obsługi określonych zagadnień merytorycznych, m.in.: prawnej, ds. funduszy unijnych oraz obsługi sekretariatu.

Obszary działalności BARR

strefa
obsługa inwestora
fundusze europejskie

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8.00 – 16.00

Wtorek

8.00 – 18.00

Środa

8.00 – 16.00

Czwartek

8.00 – 16.00

Piątek

8.00 – 14.00

Z uwagi na epidemię SARS-CoV-2, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż w zakresie obsługi klienta preferowany jest kontakt: telefoniczny, mailowy lub wideokonferencja. Spotkania są wcześniej umawiane i odbywają się zgodnie z zaleceniami GIS.

dlaczego warto inwestować w bydgoszczy

 • Robert Wichłacz -

  Bydgoszcz z sukcesem realizuje koncepcję „miasta otwartego na outsourcing”. Działania samorządu, lokalna specjalizacja IT, dostępność powierzchni biurowej, a także wsparcie procesów inwestycyjnych ze strony miasta przyczyniają się do rozwoju firmy. Lokalna specjalizacja w świadczeniu usług IT widoczna jest w profilu działania Atos. Od 1 stycznia 2019 r. biuro w Bydgoszczy jest główną siedzibą firmy. Jest to największa z sześciu lokalizacji Atos Poland Global Services. W bydgoskim biurze pracuje obecnie ponad 3500 pracowników. Tylko w Bydgoszczy zatrudniamy niemal 400 obcokrajowców z całego świata. Atos Poland Global Services rozwija działalność badawczo-rozwojową poprzez partnerstwo Atos + Google, projekty IOT i szeroki zakres inicjatyw automatyzacji. Jest to centrum dla głównego zespołu rozwijającego flagowe rozwiązanie chmury prywatnej Atos – Digital Private Cloud. OpenStack i ServiceNow to kolejny obszar technologiczny, w którym nasza organizacja jest światowym liderem i wyznacznikiem trendów. Wszystkie powyższe wzbogacają portfolio cyfrowe Atos rozwijane w Bydgoszczy. Również klienci Atos podążający za trendem cyfryzacji, doceniają kompetencje i potencjał polskiej lokalizacji. Dynamiczny rozwój firmy Atos opiera się także na coraz bardziej pożądanych kwalifikacjach mieszkańców całego regionu. Współpraca z lokalnymi instytucjami edukacji przyczyniła się do powstania klas partnerskich Atos w Technikum Elektronicznym w Bydgoszczy i II Liceum Ogólnokształcącym, a także owocuje w partnerstwo ze środowiskiem akademickim – Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

  Robert Wichłacz - Członek Zarządu Atos Poland Global Services - IDM Poland Global Services
 • Paweł Panczyj -

  Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. konsekwentnie realizuje kampanię „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”, pozycjonując Bydgoszcz w czołówce miast regionalnych wspierających rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

  Paweł Panczyj - Dyrektor Zarządzający - ABSL
 • Wiktor Doktór -

  Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR), która prowadzi działalność w Bydgoszczy stanowi doskonałą jednostkę samorządową, która obsługuje przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności w Bydgoszczy.

  Wiktor Doktór - Prezes - Pro Progressio
 • Paweł Rybak -

  Jako inwestor na bydgoskim rynku pracy, współpracujemy z zespołem p. Edyty Wiwatowskiej, najpierw działając pod auspicjami Urzędu Miasta, następnie BARR od 2011 roku. Efektem obustronnie inicjowanych działań jest zacieśnienie współpracy z bydgoskimi uczelniami oraz szkołą średnią o profilu IT.

  Paweł Rybak - Prezes Zarządu - Sunrise System sp. z o.o. sp. k.
 • Waldemar Jasiński -

  Miasto oferuje stabilne środowisko biznesowe oraz wykwalifikowaną kadrę. Tworzy także dobry klimat dla nowych inwestycji, rozwoju istniejącego biznesu i przedsiębiorczości. Bardzo dobre zaplecze akademickie, konkurencyjne koszty zatrudnienia oraz niska rotacja kadr stanowią dodatkowo o atrakcyjności Bydgoszczy na tle innych, większych ośrodków BPO w Polsce. Wykorzystując sprzyjającą biznesowi kulturę Bydgoszczy, tutejszy oddział oparliśmy na utalentowanych specjalistach, umieszczając tu również kluczową kadrę zarządczą. Jest to bardzo dobre miejsce do prowadzenia biznesu.

  Waldemar Jasiński - Senior Director, Trade Operations Europe - Livingston Poland Sp. z o.o.
 • Jakub Tomczewski -

  Decydując o wyborze Bydgoszczy pod lokalizację Customer Interaction Services ivy Technology (dawniej iQor) postawił na główne atuty miasta: dynamiczny charakter skupiający profesjonalistów, doskonałe zaplecze akademickie, dostępność utalentowanej kadry, dobrą współpracę z samorządem i lokalnymi szkołami średnimi. Świadcząc usługi w 13 różnych językach dla klientów z całego świata jest dla nas niezwykle ważne, aby środowisko w którym działamy odzwierciedlało globalny charakter naszej pracy, zapewniając jednocześnie dostęp do wiedzy technicznej oraz doskonałą infrastrukturę komunikacyjną i techniczną, a to wszystko dostępne jest w Bydgoszczy.

  Jakub Tomczewski - EC & CIS Site Manager - Ivy Technology
 • Marcin Siech -

  Firma Cybercom Poland Sp. z o. o. rozpoczynając swoją działalność na rynku bydgoskim w 2016 roku uzyskała profesjonalne wsparcie od Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. Przygotowanie merytoryczne reprezentowane przez BARR w postaci dostarczania niezbędnych informacji przy otwieraniu nowego oddziału prezentuje się na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy podkreślić, że zespół Pani Edyty Wiwatowskiej kreatywnie wspiera inicjatywy naszej firmy, pozwalając w szerszym i bardziej efektywnym zakresie realizować cele. Wsparcie dane przez BARR pozwoliło nam szybko przejść do działalności podstawowej dla oddziału bydgoskiego, czyli na realizacji innowacyjnych projektów w obszarach Automotive, Telecom R&D, Digitalization oraz IoT.

  Wszystkim polskim miastom życzymy równie zaangażowanych ludzi w tworzeniu klimatu inwestycyjnego jaki powstał w Bydgoszczy wokół BARR i Cybercom Poland Sp. z o. o.

  Marcin Siech - Dyrektor Zarządzający - Cybercom Poland Sp. z o. o.
 • Andrzej Rosiński -

  Decydując się na realizację naszych parków logistycznych z największą starannością dobieramy lokalizację, która umożliwi nam budowę obiektów pod konkretne zapotrzebowanie różnych najemców, poszukujących magazynów klasycznych czy hal produkcyjnych. Obok lokalizacji istotne znaczenie ma układ dróg i plany ich rozbudowy oraz dostępność kadry pracowniczej. Przy podejmowaniu decyzji o zlokalizowaniu inwestycji w Bydgoszczy analizowaliśmy bardzo dokładnie te parametry. Z naszych obserwacji wynikało także, że w dynamicznie rozwijającym się mieście Bydgoszcz brakuje wysokiej jakości hal produkcyjnych. Budowane przez Waimea Holding S.A. powierzchnie przemysłowe zapewniają firmom doskonały rozwój, podnoszą jakość i kulturę pracy. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy również duży rozwój małych przedsiębiorstw, które w początkowej fazie funkcjonowania potrzebują mniejszych biur z dostępem do małych powierzchni magazynowych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie bydgoskiego rynku powstaje Waimea Logistic Park Bydgoszcz. W pierwszym etapie inwestycji powstanie hala SBU (Small Business Units) o powierzchni 9 072 mkw., która będzie oferować magazyny i biura dla mikro i małych przedsiębiorców, dla start-upów, a także dla firm, które dla swej działalności potrzebują mniejszej powierzchni magazynowej. Minimalne moduły magazynowe będzie można wynająć już od ok. 650 mkw. z modułami biurowo-socjalnymi o powierzchni od ok. 60 mkw. Druga hala, o powierzchni 16 200 mkw., dedykowana jest dla firm produkcyjnych oraz operatorów logistycznych z rozwiązaniami typu cross-dock. Budowę centrum logistyczno-produkcyjnego o powierzchni zabudowy ok. 90 000 mkw. realizujemy na 19 hektarowej działce w południowo-wschodniej części miasta Bydgoszcz. Nieruchomość jest doskonałe skomunikowana z drogą szybkiego ruchu S10 i autostradą A1. Dodatkowym walorem działki jest dostępność komunikacji miejskiej, która zapewni dogodny dojazd pracownikom do miejsca pracy. Inwestycja zlokalizowana jest w dynamicznie rozwijającym się mieście, które wykazuje coraz większą aktywność gospodarczą. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna, Międzynarodowy Port Lotniczy oraz nowoczesne dworce kolejowe tworzą reprezentacyjną wizytówkę miasta. Nie bez znaczenia są korzystne wskaźniki demograficzne – młode i wykształcone społeczeństwo oraz najszybszy spadek bezrobocia w Polsce. Bydgoszcz odpowiada na potrzeby rynku i z powodzeniem adaptuje swój potencjał do wymagań stawianych przez deweloperów, przez co miasto staje się atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji.

  Andrzej Rosiński - Prezes Zarządu - Waimea Holding S.A.

Konferencje Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Partnerzy

Ministerstwo Rozwoju
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail