„Skala i systematyczny wzrost zatrudnienia oraz poszerzanie zakresu działalności firm posiadających w Polsce centra BPO, SSC, IT, R&D pozwalają na wyszczególnienie kraju w gronie najważniejszych miejsc na globalnej mapie usług dla biznesu. Liczne historie sukcesów inwestycyjnych pozwalają sądzić, że umiejscowienie działalności w Polsce jest dla firm źródłem przewagi konkurencyjnej oraz pozytywnie wpływa na ich możliwości rozwojowe” – ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Association of Business Service Leaders in Poland).

 

Bydgoszcz kształtuje się jako jeden z głównych ośrodków BPO/SSC w Polsce. Według szacunków ABSL  sektor w mieście zatrudnia ok. 9,5 tys. osób. Doliczając liczne lokalne firmy informatyczne i finansowe, często świadczące usługi dla międzynarodowych klientów, liczba ta wrasta do ponad 10 tys. osób

Zatrudnienie w centrach BPO, SSC, IT, R&D w poszczególnych ośrodkach usług biznesowych

Udział poszczególnych lokalizacji w ogólnym zatrudnieniu w centrach usług w Polsce

Pod względem zatrudnienia w Centrach Nowoczesnych Usług dla Biznesu, Bydgoszcz zajmuje 8 pozycję w kraju, generując 3,4% wszystkich miejsc pracy tworzonych przez sektor w Polsce.

Zdecydowanym wyróżnikiem Bydgoszczy jest dominujący udział firm IT w lokalnej strukturze sektora, które zatrudniają łącznie blisko 8000 osób. Centra świadczące usługi finansowo-księgowe zatrudniają około 1000 osób, a kolejny 1000 pracowników zatrudnionych jest w firmach typu contact centre.

Struktura zatrudnienia lokalnego rynku BPO SSC

Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych jest w centrach z kapitałem zagranicznym, co świadczy o skali ulokowanych w mieście projektów inwestycyjnych. Dotychczas na lokalizację w Bydgoszczy zdecydowały się firmy z Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Holandii czy Szwecji.

Udział centrów zagranicznych w strukturze zatrudnienia w największych ośrodkach usług biznesowych w Polsce

Źródło: ABSL, Raport Sektor nowoczesnych usług w Polsce 2016.

Liczba nowo powstałych miejsc pracy w centrach BPO, SSC, IT, R&D i wzrost zatrudnienia w największych ośrodkach usług biznesowych w Polsce (I kw. 2016 r. - I kw. 2018 r.)

Główne języki wykorzystywane w centrach ulokowanych w Bydgoszczy:

Potencjał lokalnych kadr informatycznych został doceniony przez globalne korporacje. Do grona inwestorów, którzy już zdecydowali o lokalizacji w mieście swoich kluczowych operacji należą, m.in.: Atos, NOKIA, SDL, Mobica, Vivid Games, Oponeo, ASSECO, ivy, Teldat, Bazy i Systemy Bankowe czy IT Expert.

 

Bydgoszcz może ubiegać się o miano polskiego „IT Center of Excellence”, natomiast wg stowarzyszenia ABSL miasto staje się „hubem dużych projektów biznesowych w IT”.

Wybrani reprezentanci sektora BPO/SSC w Bydgoszczy:

Utrzymująca się dynamika wzrostu tego sektora dobrze wróży na przyszłość. Według prognoz ABSL do 2020 roku w centrach usług wspólnych w Bydgoszczy pracować może około 12 000 osób, a liczba centrów świadczących usługi na rynki zagraniczne wzrośnie z obecnych 41 do ponad 50.

Dobrze rozwinięta struktura państwowych i prywatnych uczelni wyższych pozwala na ścisłą współpracę pomiędzy ośrodkami akademickimi a biznesem. Na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych wykształcenie zdobywa ponad 3 tys. studentów, natomiast na kierunkach związanych z IT oraz językowych – łącznie jest to 4 tys. studentów.  Co roku bydgoskie uczelnie dostarczają na rynek pracy ponad 8 tys. absolwentów, którzy dzięki swoim kompetencjom, solidnemu wykształceniu, ambicji i pracowitości są uznawani za doskonałych pracowników firm z wielu branż.

Źródło: GUS

Kolejnym ważnym aspektem jest dostępność powierzchni biurowej. W Bydgoszczy w ciągu kilku ostatnich lat dał się zauważyć dynamiczny i znaczący wzrost nowoczesnej powierzchni biurowej, która obecnie wynosi około 108 tys. m2. Wraz z nieustającym zainteresowaniem naszym miastem przez firmy branży outsourcingowej, poziom powierzchni biurowej systematycznie i znacząco powiększa się. W najbliższym czasie nowoczesna powierzchnia biurowa zwiększy się o prawie 21 tys. m2 a kolejne 61 tys. m2 jest na etapie planowania.

immobile
idea
optimum
Kwadrat

Źródło: katalog „BPO/SSC in Bydgoszcz”, BARR

Newsletter

email marketing powered by FreshMail